Μετρήσεις

Ανάλυση σύσταση σώματος – Λιπομέτρηση

Η ανάλυση σύστασης σώματος πραγματοποιείται με τον σύγχρονο επαγγελματικό αναλυτή σύστασης σώματος TANITA MC 780 που παρέχει ακριβή και αξιόπιστα αποτελέσματα. Η λιπομέτρηση βασίζεται στην μη επεμβατική τεχνολογία βιοηλεκτρικής εμπέδησης πολλαπλών συχνοτήτων. Μέσα σε μόνο 30’’ μπορείτε να έχετε μία πλήρη ανάλυση σύστασης σώματος.

Οι μετρήσεις συγκεκριμένα είναι:

• Λίπος %
• Λίπος kg
• Άλιπη μάζα
• Μυϊκή μάζα
• Συνολικά υγρά σώματος
• Εξωκυττάριο υγρό
• Ενδοκυττάριο υγρό
• Δείκτης μάζας σώματος
• Οστική μάζα
• Σωματική κατάταξη
• Σπλαχνικό λίπος
• Αναλογία ECW/TBW
• Βασικός μεταβολικός ρυθμός
• Phase Angle
• Basal Metabolic Rate indicator
• Μεταβολική ηλικία
• Κατανομή σωματικού λίπους
• Ισορροπία μυϊκής μάζας
•Επίδοση μυών κάτω άκρων
• Τμηματική ανάλυση για κάθε κάτω και άνω άκρο και κορμό: Ποσοστό λίπους και αξιολόγηση, Μυϊκή μάζα kg και αξιολόγηση, Reactance/resistance και phase angle.

Λογισμικό απεικόνισης μετρήσεων Soma

Όλες οι παραπάνω μετρήσεις καταχωρούνται σε εξειδικευμένο λογισμικό, μέσω του οποίου παρακολουθείτε η εξέλιξη σας και τις αλλαγές που συμβαίνουν στο σώμα σας από συνεδρία σε συνεδρία.

Παρέχεται επίσης η δυνατότητα παιδικών εκτυπώσεων.

Μέτρηση Ύψους

Η μέτρηση του ύψους πραγματοποιείται με το αναστημόμετρο Tanita HR 001. Το αποτέλεσμα της μέτρησης χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του ΔΜΣ και στις περιπτώσεις παιδιών ή εφήβων αξιοποιείται για την εκτίμηση του ρυθμού ανάπτυξης.

Μέτρηση Περιφερειών του Σώματος

Οι μετρήσεις γίνονται με ειδική μεζούρα SECA. Η μέτρηση περιφερειών του σώματος μας παρέχει στοιχεία για το μέγεθος του σκελετού ενός ατόμου, για την κατανομή του λίπους στο σώμα αλλά και για τον κίνδυνο που μπορεί να διατρέχει ένα άτομο για την εμφάνιση παθήσεων που σχετίζονται με το υπερβάλλον βάρος. Κυριότερες μετρήσεις περιφερειών του σώματος είναι: η περιφέρεια μέσης, η περιφέρεια ισχίου και η περιφέρεια καρπού.

Προπλάσματα τροφίμων Nasco

Τα προπλάσματα τροφίμων αποτελούν αληθοφανή μοντέλα με μέγεθος και οπτικά χαρακτηριστικά όμοια με αυτά των τροφίμων που απεικονίζουν. Είναι ένα σημαντικό εργαλείο διατροφικής εκπαίδευσης και αξιολόγησης των τροφίμων.